Εκτύπωση χωρίς Άνοιγμα ενός Αρχείου PDF (Άμεση Εκτύπωση PDF)

Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο PDF σε αυτή τη συσκευή για να το εκτυπώσει άμεσα. Με το PDF Print Direct, μπορείτε να παραλείψετε το άνοιγμα του αρχείου PDF με μια εφαρμογή, όπως το Adobe Reader.

Σημείωση

Το μέγεθος χαρτιού εξαρτάται από τη ρύθμιση [PDF Paper Size (Μέγεθος χαρτιού PDF)] από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Print Setup (Διαμόρφωση Εκτυπωτή)] > [PS Setup (Διαμόρφωση PS)].

Υπόμνημα

Για Windows, εγκαταστήστε το PDF Print Direct νωρίτερα.

Λίστα Λογισμικού Βοηθητικού Προγράμματος

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο PDF για να το εκτυπώσετε και μετά επιλέξτε [PDF Print Direct (PDF Print Direct)].

 2. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή προς χρήση.

  Για να ορίσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας χρήστη με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε [User Auth (Έλεγχος ταυτότητας χρήστη)] από το μενού [Printer Setting (Ρύθμιση εκτυπωτή)].

 3. Για να εκτυπώσετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης] και μετά εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Εάν ο ίδιος κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, κάντε κλικ στην επιλογή [Save Password].

 4. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και μετά κάντε κλικ στο [Print (Εκτύπωση)].

 1. Επιλέξτε [Εκτύπωση & Σάρωση] στο [Προτιμήσεις Συστήματος].

 2. Ελέγξτε πως εικονίζεται το εικονίδιο OKI MC873.

 3. Σύρετε το εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης στην επιφάνεια εργασίας ή την πλατφόρμα.

 4. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης.