Εκτύπωση των Δεδομένων στη Μνήμη USB

Μπορείτε να συνδέσετε μνήμη USB στον εκτυπωτή και να εκτυπώσετε αποθηκευμένα δεδομένα.

Σημείωση

 • Δεν εγγυάται η χρήση όλων των προϊόντων Μνήμης USB. (Δεν υποστηρίζεται Μνήμη USB με λειτουργίες ασφαλείας.)

 • Κόμβοι USB και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB δεν υποστηρίζονται.

 • Κρυπτογραφημένα αρχεία PDF δεν υποστηρίζονται.

Υπόμνημα

 • Υποστηρίζονται τα ακόλουθα συστήματα αρχείων: FAT12, FAT16, FAT32.

 • Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 baseline), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

 • Τα δεδομένα πρέπει να δημιουργηθούν σε μορφή ASCII.

 • Υποστηρίζεται μνήμη USB μέχρι 32 GB.

 • Στη λίστα αρχείων εμφανίζονται έως και 100 αρχεία σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε Μνήμη USB.

  • Εάν 100 ή περισσότερα αρχεία είναι αποθηκευμένα στη Μνήμη USB, η λίστα αρχείων δεν εμφανίζεται σωστά.

  • Μνήμη USB που διαθέτει δομή φακέλων με 20 ή παραπάνω επίπεδα ενδέχεται να μην διαβασθεί σωστά.

  • Μία τοποθεσία αρχείου που ξεπερνά τους 240 χαρακτήρες ενδέχεται να μην διαβασθεί σωστά.

 • Μπορείτε να εκτυπώστε ένα αρχείο τη φορά από τη Μνήμη USB.

 1. Εισάγετε τη Μνήμη USB στη θύρα USB.

 2. Πατήστε [Εκτύπωση] ή το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ).

 3. Πατήστε [Εκτύπωση από Μνήμη USB].

 4. Πατήστε [Επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωσης].

 5. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 6. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν απαιτείται.

  Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να οριστούν.

  • Τροφοδοσία χαρτιού

  • Διπλής όψης

  • Προσαρμ

  • Έγχρωμα/Μονόχρωμο

  • Δίσκος εξόδου

  • Αντίτυπα

 7. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 8. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ενημερώσει ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τη Μνήμη USB από τη θύρα, αφαιρέστε τη.

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τη μνήμη USB, πιέστε το κουμπί (Διακοπή) στον πίνακα χειριστή.

Μπορείτε να ακυρώσετε την μία εργασία εκτύπωσης μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκτύπωση.

Σημείωση

Οι σελίδες που είναι έτοιμες προς εκτύπωση σε αυτή τη συσκευή, θα εκτυπωθούν χωρίς αλλαγή.