Αποθήκευση Δεδομένων Εκτύπωσης σε Αυτή τη Συσκευή πριν από την Εκτύπωση

Μπορείτε να βάλετε τις εργασίες εκτύπωσης σε ουρά στη μνήμη που είναι ενσωματωμένη σε αυτή τη συσκευή. Αυτό σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε την εργασίας σας στον Η/Υ σας νωρίς, που καθιστά δυνατό για τον Η/Υ σας να επεξεργάζεται άλλες εργασίας ενώ αυτή η συσκευή λειτουργεί στο παρασκήνιο.

Σημείωση

 • Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ουρά εξαιτίας ανεπαρκή ελεύθερου χώρου στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το σύστημα αρχείων είναι πλήρες, και η εργασία εκτύπωσης δεν εκτελείται

 • Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS ή σε Mac OS X.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Κάντε κλικ στο [Για Προχωρημένους].

 6. Επιλέξτε [Ουρά Εργασιών], και επιλέξτε [Ενεργοποίηση] για τις [Ρυθμίσεις], και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Κάντε κλικ στο [Για Προχωρημένους].

 6. Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου [Εκτύπωση εργασιών σε ουρά], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Από το μενού [Αρχείο], επιλέξτε [Εκτύπωση].

 3. Επιλέξτε τον πίνακα [Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)].

 4. Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου [Job Spool (Εκτύπωση εργασιών σε ουρά)] στην καρτέλα [Quality 2 (Ποιότητα 2)].

 5. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο και μετά κάντε κλικ στο [Print (Εκτύπωση)].

Υπόμνημα

 • Εάν οι λεπτομέρειες ρύθμισης δεν εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης για Mac OS X 10.7 έως 10.11, κάντε κλικ στην επιλογή [Show Details (Προβολή λεπτομερειών)] στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου.

 • Εάν η επιλογή εκτύπωσης δεν προβάλλεται στο πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης για Mac OS X 10.6.8, κάντε κλικ στο τρίγωνο γνωστοποίησης δίπλα στον πτυσσόμενο κατάλογο [Εκτυπωτής].