Αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που θα χρησιμοποιείται

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PS.

Υπόμνημα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 14 ρυθμίσεις.

Καταχώρηση των ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης Windows PCL

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [OKI MC873(*) (OKI MC873(*))] και μετά επιλέξτε [Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)].

  * Επιλέξτε έναν τύπο οδηγού προς χρήση.

 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για αποθήκευση.

 4. Κάντε κλικ στο [Αποθήκευση] στο [Ρύθμιση Οδηγού] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 5. Εισάγετε ένα όνομα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

  Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου [Συμπεριλάβετε ρυθμίσεις μέσου], αποθηκεύεται επίσης και η ρύθμιση σελίδας στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 6. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Υπόμνημα

Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS, ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PCL και επιλέξτε [Save (Αποθήκευση)] από τις [Driver Settings (Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης)] στην καρτέλα [Setup (Διαμόρφωση)].

Καταχώρηση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Mac OS X PS

Σημείωση

 • Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου [Διαμόρφωση Σελίδας], δεν μπορούν να αλλάξουν.

 • Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργία των ρυθμίσεων που έχουν αποθηκευτεί με έναν διαφορετικό οδηγό εκτυπωτή. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις με ένα όνομα που μπορείτε να ξεχωρίσετε.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για αποθήκευση.

 4. Επιλέξτε [Αποθήκευση Τρεχουσών Ρυθμίσεων ως Προεπιλογή] από το [Προεπιλογές].

 5. Εισάγετε ένα όνομα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

Σημείωση

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PS.

Για πρόγραμμα οδήγησης Windows PCL

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Print (Εκτύπωση)] από το μενού [File (Αρχείο)].

 3. Κάντε κλικ στο [Preferences (Προτιμήσεις)].

 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση για χρήση σπό τη [Driver Setting (Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης)] στην καρτέλα [Setup (Διαμόρφωση)].

 5. Κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

 6. Κάντε κλικ στην [Print (Εκτύπωση)] στην οθόνη [Print (Εκτύπωση)].

Υπόμνημα

Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS, ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PCL και επιλέξτε τη ρύθμιση που χρησιμοποιείτε από τις [Driver Settings (Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης)] στην καρτέλα [Setup (Διαμόρφωση)].

Για πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS X PS

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Print (Εκτύπωση)] από το μενού [File (Αρχείο)].

 3. Επιλέξτε μία ρύθμιση προς χρήση από το [Presets (Προεπιλογές)].

 4. Κάντε κλικ στην [Print (Εκτύπωση)].

Υπόμνημα

Αν έχει επιλεχθεί το [Show Presets (Προβολή προεπιλογών)] από το [Preset (Προεπιλογή)] και το πλαίσιο ελέγχου [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Επαναφορά μενού προεπιλογών σε "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις" μετά το πλαίσιο ελέγχου)] είναι αποεπιλεγμένο, εφαρμόζεται πάντα η καθορισμένη προεπιλογή.