Βοηθητικό πρόγραμμα PS Gamma Adjuster

Μπορείτε να προσαρμόσετε την πυκνότητα ημότονου των χρωμάτων CMYK που εκτυπώνονται από τον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν το χρώμα σε μια φωτογραφία ή γραφικό είναι πολύ σκούρο.

Σημείωση

 • Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS.

 • Με Windows, το μενού [Gamma Adjuster] ή το περιεχόμενό του ενδέχεται να μην προβάλλεται στην καρτέλα [Χρώμα] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή μετά την καταχώρηση ονόματος προσαρμογής ημίτονου στο [Προσαρμογή Gamma Adjustment]. Σε αυτή την περίπτωση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 • Η χρήση της ρύθμισης ενδιάμεσου τόνου μπορεί να κάνει την εκτύπωση πιο αργή. Εάν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ταχύτητα, ξετσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου [Gamma Adjuster (gamma Adjuster)] στην καρτέλα [Color (Χρώμα)] για το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Windows, ή επιλέξτε [None (Κανένα)] για [Custom gamma (Προσαρμογή gamma)] στην καρτέλα [Quality2 (Ποιότητα2)] του πίνακα [Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)] για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS X.

 • Εφαρμογές που ξεκίνησαν πριν την καταχώρηση του [Ονόματος Gamma Curve] θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν πριν την εκτύπωση.

 • Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε την επανόρθωση αύξησης κουκκίδας και την προσαρμογή ενδιάμεσου τόνου κατά την εκτύπωση ή να έχετε τη λειτουργία που περιλαμβάνει αυτές τις ρυθμίσεις σε ένα αρχείο EPS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή, ξετσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου [Gamma Adjuster (Gamma Adjuster)] στην καρτέλα [Color (Χρώμα)] για το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Windows, ή επιλέξτε [None (Κανένα)] για [Custom gamma (Προσαρμοσμένο gamma)] στην καρτέλα [Quality2 (Ποιότητα2)] του πίνακα [Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)] για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS X.

 • Η λίστα "Επιλέξτε Εκτυπωτή" του Ρυθμιστή PS Gamma εμφανίζει τα ονόματα μοντέλων. Αν περισσότεροι από ένας εκτυπωτής του ίδιου μοντέλου υπάρχουν στον φάκελο [Εκτυπωτής και Συσκευή], το καταχωρημένο [Όνομα Gamma Curve] εφαρμόζεται σε όλους τους εκτυπωτές του ίδιου μοντέλου.

Πώς να εγκαταστήσετε τον Ρυθμιστή PS Gamma

Λίστα Λογισμικού Βοηθητικού Προγράμματος

Καταχώρηση ενός προσαρμοσμένου ενδιάμεσου τόνου

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Ρυθμιστής PS Gamma] > [Ρυθμιστής PS Gamma].

 2. Επιλέξτε [MC873(PS)] από το [Επιλογή εκτυπωτή].

 3. Κάντε κλικ στο [Νέο].

 4. Ρυθμίστε τον ενδιάμεσο τόνο.

  Επεξεργαστείτε το γράφημα ή εισαγάγετε την τιμή gamma ή την πυκνότητα τόνου στο πλαίσιο κειμένου για να ρυθμίσετε τον ενδιάμεσο τόνο.

 5. Εισαγάγετε ένα όνομα ρύθμισης στο [Όνομα Gamma Curve] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 6. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 7. Επιλέξτε [Εφαρμογή].

 8. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Κάντε κλικ στο [Έξοδος] για να τερματίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα PS Gamma Adjuster.

Εκτύπωση με καταχωρημένο ενδιάμεσο τόνο

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Ιδιότητες].

 4. Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου [Gamma Adjuster] στην καρτέλα [Χρώμα].

 5. Επιλέξτε το όνομα ρυθμιστή του καταχωρημένου ενδιάμεσου τόνου.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 7. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

Καταχώρηση ενός προσαρμοσμένου ενδιάμεσου τόνου

 1. Εκκινήστε τον Ρυθμιστή PS Gamma.

 2. Κάντε κλικ στο [Νέο].

 3. Ρυθμίστε τον ενδιάμεσο τόνο.

  Επεξεργαστείτε το γράφημα ή εισαγάγετε την τιμή gamma ή την πυκνότητα τόνου στο πλαίσιο κειμένου για να ρυθμίσετε τον ενδιάμεσο τόνο.

 4. Εισαγάγετε ένα όνομα ρύθμισης στο [Όνομα Gamma Curve] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

 5. Κάντε κλικ στο [Επιλέξτε PPD].

 6. Επιλέξτε ένα αρχείο PPD για να καταχωρήσετε έναν ρυθμισμένο ενδιάμεσο τόνο, και στη συνέχει κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

 7. Επιλέξτε τη ρύθμιση ενδιάμεσου τόνου που δημιουργήθηκε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 8. Κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

 9. Επιλέξτε [Εκτύπωση & Σάρωση] στο [Προτιμήσεις Συστήματος].

 10. Διαγράψτε τον καταχωρημένο εκτυπωτή στο οποίο έχει γίνει η προσαρμογή, και στη συνέχεια καταχωρήστε πάλι τον εκτυπωτή.

  Υπόμνημα

  • Μην κάνετε κλικ στο κουμπί [Διαμόρφωση] που εμφανίζεται όσο ο εκτυπωτής καταχωρείται.

  • Εάν εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή εκτυπωτή όσο ο εκτυπωτής καταχωρείται, κάντε κλικ στο [Ακύρωση] και μετά καταχωρήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση με καταχωρημένο ενδιάμεσο τόνο

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Επιλέξτε τον πίνακα [Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)].

 4. Επιλέξτε την προσαρμογή ενδιάμεσου τόνου που δημιουργήθηκε από το [Custom gamma (Προσαρμοσμένο gamma)] στην καρτέλα [Quality2 (Ποιότητα2)].

 5. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].