Βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch

Η ενότητα αυτή εξηγεί το βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch. Μπορείτε να εκτυπώσετε το δείγμα χρώματος RGB που έχει ενσωματωθεί στη συσκευή με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Color Swatch. Μπορείτε να ελέγξετε τις τιμές RGB με το δείγμα χρώματος RGB και να εκτυπώσετε τα χρώματα όπως απαιτείται.

Υπόμνημα

Όταν εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το λογισμικό του βοηθητικού προγράμματος Color Swatch εγκαθίσταται ταυτόχρονα.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα] > [Okidata] > [Βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch] > [Βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch].

 2. Κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

 3. Επιλέξτε τη συσκευή από [Όνομα].

 4. Κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 5. Ελέγξτε το δείγμα χρώματος για τα χρώματα που θέλετε να εκτυπώσετε και μετά γράψτε τις τιμές RGB.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το χρώμα που θέλετε στο βήμα 5 "Εκτύπωση δείγματος χρώματος", ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για την προσαρμογή του χρώματος.

 1. Κάντε κλικ στο [Εναλλαγή].

 2. Κάντε κλικ στο [Λεπτομέρειες].

 3. Προσαρμόστε τις τρεις ράβδους ολίσθησης μέχρι να εμφανιστεί το χρώμα που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο [Κλείσιμο].

 5. Κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

 6. Επιλέξτε τη συσκευή από [Όνομα].

 7. Κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Ελέγξτε ότι το χρώμα είναι προσαρμοσμένο όπως θέλετε.

  Υπόμνημα

  Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα εκτύπωσης, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8.

 1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο ή το γραφικό για να προσαρμόσετε τις τιμές RGB σε μια εφαρμογή.

 3. Εκτυπώστε το αρχείο.

  Υπόμνημα

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του χρώματος στην εφαρμογή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εφαρμογής.

  • Όταν εκτυπώνετε δείγματα χρώματος και το αρχείο που θέλετε, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.