Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο.

Σαρωμένα δεδομένα μετατρέπονται σε PDF, JPEG, TIFF, ή σε αρχείο XPS. Το PDF έχει οριστεί από προεπιλογή εργοστασίου.

Ορίστε μία προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου και κοινόχρηστου φακέλου με τη χρήση της λειτουργία σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

Υπόμνημα

Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί τη ρύθμιση εργοστασίου.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

  Η οθόνη αφής του πίνακα μεταβαίνει στην αρχική οθόνη σάρωσης.

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο].

 4. Πατήστε [Επιλέξτε Προφίλ].

  Εάν δεν εμφανίζεται ένα προφίλ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 5. Επιλέξτε ένα προφίλ.

  Υπόμνημα

  Πατήστε [Προεπισκόπηση] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση] για προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας.

 6. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης εάν απαιτείται.

 7. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).