Αλλαγή ενός καταχωρημένου προορισμού (Προφίλ)

Μπορείτε να αλλάξετε έναν προορισμό (προφίλ) με τους ακόλουθους τρεις τρόπους. Αυτό το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση του εργαλείου διαμόρφωσης ή της ιστοσελίδας όπου μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις μεθόδους αλλαγής και διαγραφής που χρησιμοποιούν το Εργαλείο Διαμόρφωσης σε έναν Η/Υ.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται σε αυτή τη συσκευή.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή προφίλ, εγκαταστήστε το πρόσθετο ρύθμιση χρήστη. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο ρύθμισης χρήστη την ίδια στιγμή κατά την εγκατάσταση του εργαλείου διαμόρφωσης ή να εγκαταστήσετε το πρόσθετο αργότερα.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 • Πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή στο Εργαλείο Διαμόρφωσης εκ των προτέρων.

  Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Προφίλ].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 6. Κάντε κλικ σε ένα όνομα προφίλ για να το αλλάξετε.

 7. Επεξεργαστείτε το προφίλ, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 8. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αλλαγής προορισμών χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα σε έναν υπολογιστή.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Πληκτρολογήστε το URL "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Σχετικά με τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

 3. Κάντε κλικ στο [Administrator Login].

 4. Πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [User Name (Όνομα χρήστη)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Για Mac OS X, πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [Name (Όνομα)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [Login (Σύνδεση)].

 5. Κάντε κλικ στο [SKIP].

 6. Κάντε κλικ στη [List] στο επάνω μέρος της οθόνης.

 7. Κάντε κλικ στο [Profile] στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

 8. Κάντε κλικ σε ένα προφίλ για να το αλλάξετε.

 9. Κάντε κλικ στο [Edit].

 10. Επεξεργαστείτε το προφίλ εάν απαιτείται.

 11. Κάντε κλικ στο [Submit].

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Προφίλ].

 3. Επιλέξτε έναν αριθμό, και στη συνέχεια πατήστε [Επεξεργασία].

 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο για αλλαγή.

 5. Αλλάξτε το στοιχείο, και έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

 6. Για να αλλάξετε πολλά στοιχεία, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5.

 7. Πατήστε [Πίσω].

 8. Πιέστε [ΟΚ] για να καταχωρήσετε τη ρύθμιση.