Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να ελέγξετε τη διαμόρφωση ή τα αρχεία καταγραφής εργασιών αυτής της συσκευής.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Αναφορές].

 3. Επιλέξτε την κατηγορία της αναφοράς για εκτύπωση.

 4. Επιλέξτε μια αναφορά για να εκτυπώσετε.

  Εάν προβάλλεται η οθόνη σύνδεσης διαχειριστή, εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 5. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

  Σημείωση

  Αν το [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Allow All Reports To Print (Να επιτρέπεται η εκτύπωση όλων των αναφορών)] είναι ρυθμισμένη σε [Disable (Απενεργοποίηση)], συνδεθείτε ως ο διαχειριστής για να εκτυπώσετε τις ακόλουθες αναφορές.

  • Σάρωση Σε Αρχείο

  • Κατάλογος Ταχείας Κλήσης

  • Κατάλογος Ομάδων

  • Αρχείο καταγραφής φαξ

  • Βιβλίο Διευθύνσεων

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Διαμόρφωση

  Εκτυπώνει λεπτομερείς ρυθμίσεις αυτής της συσκευής.

  Σύστημα

  Λίστα αρχείων

  Εκτυπώνει μία λίστα αρχείων εργασιών.

  Δοκιμαστική σελίδα

  Εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα.

  Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων

  Εκτυπώνει ένα αρχείο καταγραφής σφαλμάτων.

  Σάρωση Σε Αρχείο

  Εκτυπώνει τα αποτελέσματα των εργασιών σάρωσης σε e-mail, σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο, ή σάρωσης σε μνήμη USB.

  Προϋπόθεση για εμφάνιση: [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [Job Log Setup (Διαμόρφωση καταγραφής εργασιών)] > [Save Job Log (Αποθήκευση καταγραφής εργασιών)] έχει οριστεί σε [Enable (Ενεργοποιημένο)].

  Χρήση MFP

  Αντίτυπα

  Εκτυπώσει το σύνολο των αρχείων καταγραφής εργασιών. Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων προς εκτύπωση στην οθόνη [Αντίτυπα].

  Πληροφορία δικτύου

  Εκτυπώνει γενικές πληροφορίες για το δίκτυο.

  Αναφορά αναλωσίμων

  Εκτυπώνει τις πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα.

  Φαξ

  Κατάλογος Ταχείας Κλήσης

  Εκτυπώνει τη λίστα των αριθμών φαξ που είναι καταχωρημένοι στους αριθμούς ταχείας κλήσης.

  Κατάλογος Ομάδων

  Εκτυπώνει τη λίστα των αριθμών φαξ που είναι καταχωρημένοι στις ομάδες.

  Αρχείο καταγραφής αποστολής φαξ

  Εκτυπώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων αποστολής για τις τελευταίες 100 εργασίες φαξ.

  Αρχείο καταγραφής λήψης φαξ

  Εκτυπώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων λήψης για τις τελευταίες 100 εργασίες φαξ.

  Αρχείο καταγραφής αποστολής/λήψης φαξ

  Εκτυπώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων αποστολής και λήψης για τις τελευταίες 100 εργασίες φαξ.

  Ημερήσια αναφορά αρχείου καταγραφής αποστολής/λήψης

  Εκτυπώνει αναφορά αποστολής/λήψης για επικοινωνίες εντός 24 ωρών.

  Πίνακας καταλόγου κώδικα-F

  Εκτυπώνει τον κατάλογο των θυρίδων Fcode.

  Εμπλοκή άχρηστων φαξ

  Εκτυπώνει τη λίστα διευθύνσεων για Φραγή Ανεπιθύμητων Φαξ.

  E-mail/Διαδικτυακό φαξ

  Αναφορά χρονικού

  Εκτυπώνει τα αποτελέσματα αποστολής και λήψης των τελευταίων 50 διαδικτυακών φαξ, σάρωσης σε e-mail και συνημμένων αρχείων e-mail.

  Βιβλίο Διευθύνσεων

  Εκτυπώνει τη λίστα των καταχωρημένων διευθύνσεων.

  Εκτύπωση

  Κατάλογος Γραμματοσειρών PCL

  Εκτυπώνει μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειράς PCL.

  Κατάλογος γραμματοσειρών PSE

  Εκτυπώνει έναν κατάλογο δειγμάτων γραμματοσειρών PSE.

  Κατάλογος Γραμματοσειρών PPR

  Εκτυπώνει μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειράς IBMPPR.

  Κατάλογος γραμματοσειρών FX

  Εκτυπώνει έναν κατάλογο δειγμάτων γραμματοσειρών EPSON FX.

  Σχέδιο συντονισμού χρώματος

  Εκτυπώνει ένα σχέδιο συντονισμού χρώματος.

  Λίστα προφίλ χρωμάτων

  Εκτυπώνει έναν κατάλογο προφίλ χρωμάτων.