Ταυτόχρονη λειτουργία (Πολλαπλές εργασίες)

Αυτή η συσκευή μπορεί να εκτελέσει πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα χειριστή όσο η συσκευή διαβάζει έγγραφα.

  • Κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης λειτουργίας, η απόδοση κάθε λειτουργίας ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά.

  • Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής, όπως γεμάτη μνήμη, η ταυτόχρονη λειτουργία ενδέχεται να μη γίνει δεκτή.

: Διαθέσιμο: Μη διαθέσιμο

Πρώτη εργασία

Δεύτερη εργασία

Αντιγραφή

Αποστολή φαξ

Λήψη φαξ

Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο/Σάρωση σε e-mail/Σάρωση σε μνήμη USB

Εκτύπωση από υπολογιστή

Αντιγραφή

*2

*2

*2

Αποστολή φαξ

*1

Λήψη φαξ

*2

*1

*2

Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο

Σάρωση σε e-mail

(Εκτός από e-mail)

Σάρωση σε μνήμη USB

Εκτύπωση από υπολογιστή

*2

*2

*2

  1. Εάν η πρώτη εργασία αποστέλλεται, η δεύτερη εργασία αναβάλλεται ώσπου να ολοκληρωθεί η πρώτη εργασία.

  2. Όταν η πρώτη εργασία ολοκληρωθεί, η δεύτερη εργασία αρχίζει να εκτυπώνεται.