Ρυθμίζοντας την Ένταση

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που εκπέμπει η συσκευή, όπως την ένταση τόνου πλήκτρου αφής του πίνακα χειριστή.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Έλεγχος Ήχου].

 6. Πατήστε [Ένταση Τόνου Πλήκτρου Αφής].

 7. Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις συσκευής] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Έλεγχος Ήχου].

 6. Πατήστε [Ένταση Κωδωνισμού Αντιγραφής].

 7. Επιλέξτε επίπεδο έντασης.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Έλεγχος Ήχου].

 6. Πατήστε [Ένταση Κωδωνισμού Φαξ].

 7. Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις συσκευής] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Έλεγχος Ήχου].

 6. Πατήστε [Ένταση Κωδωνισμού ΕΜΠΛΟΚΗΣ].

 7. Επιλέξτε επίπεδο έντασης.