Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

Οι ακόλουθοι πέντε τύποι προσθέτων είναι διαθέσιμοι για το εργαλείο διαμόρφωσης.

 • Πρόσθετο ρυθμίσεων χρήστη

 • Πρόσθετο ρυθμίσεων συσκευής

 • Πρόσθετο πληροφοριών προειδοποίησης

 • Πρόσθετο ρυθμίσεων δικτύου

 • Πρόσθετο διαχειριστή αποθήκευσης

Τρόπος εγκατάστασης του εργαλείου διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση λογισμικού

Εάν εγκαταστείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, δηλώστε τη στο Εργαλείο Διαμόρφωσης.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Καταχώρηση Συσκευής] από το μενού [Εργαλεία].

  Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 3. Επιλέξτε αυτή τη συσκευή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Καταχώρηση].

 4. Κάντε κλικ στο [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Ξεκινήστε το πρόσθετο Εργαλείο Διαμόρφωσης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

  Η αρχική οθόνη εμφανίζεται.

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

  Η οθόνη [Πληροφορίες Συσκευής] εμφανίζεται.

Αυτή η ενότητα περιγράφει το όνομα και τη λειτουργία κάθε οθόνης.

Καρτέλα [Πληροφορίες Συσκευής]

Εμφανίζεται η κατάσταση και οι πληροφορίες της συσκευής.

Καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής]

Ορίστε το μενού συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρυθμίσεις μενού

Επεξεργαστείτε τη ρύθμιση του μενού.

2

Κλωνοποίηση

Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις μενού της συσκευής σε άλλη συσκευή.

3

Αλλαγή κωδικού

Αλλαγή κωδικού συσκευής.

Καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη]

Ρυθμίστε τον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής, το προφίλ, ή άλλες ρυθμίσεις.

Στοιχείο

Περιγραφή

4

Διαχειριστής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ορίστε/Επεξεργαστείτε τη Διεύθυνση E-mail της συσκευής.

5

Διαχειριστής Ταχείας Κλήσης

Ορίστε/Επεξεργαστείτε την Ταχεία Κλήση της συσκευής.

6

Διαχείριση προφίλ

Ορίστε/Επεξεργαστείτε το Προφίλ της συσκευής.

7

Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης

Αυτή η επιλογή ορίζει/επεξεργάζεται έναν προορισμό στον οποίο αποστέλλονται τα δεδομένα σάρωσης από μία συσκευή.

8

Διαχειριστής PIN

Ρυθμίστε/Επεξεργαστείτε το PIN και τον Χρήστη.

9

Διαχειριστής ρόλων

Ορίστε/Επεξεργαστείτε χρήστες και ρόλους της συσκευής.

10

Διαχειριστής Αυτόματης Παράδοσης

Ορίστε/Επεξεργαστείτε τη Διαμόρφωση Αυτόματης Παράδοσης και τις Ρυθμίσεις Αποστολής.

11

Κλωνοποίηση

Αντιγράψτε ρυθμίσεις του κάθε Διαχειριστή συσκευής σε άλλη συσκευή.

Πρόσθετο [Μηνύματα Ειδοποίησης]

Ανιχνεύει ένα συμβάν στη συσκευή και στέλνει μία ειδοποίηση.

Στοιχείο

Περιγραφή

12

Βασικές ρυθμίσεις

Επεξεργασία των βασικών ρυθμίσεων Μηνυμάτων Ειδοποίησης.

13

Ρύθμιση συσκευών

Επεξεργασία των ρυθμίσεων επικοινωνίας για κάθε συσκευή.

14

Ρυθμίσεις φίλτρου

Επεξεργασία των συνθηκών φιλτραρίσματος για ειδοποιήσεις popup.

15

Εμφάνιση εργασιών

Εμφάνιση των πληροφοριών ειδοποίησης που έχουν ανιχνευθεί.

Πρόσθετο [Ρύθμιση Δικτύου]

Ορίστε το δίκτυο συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

16

Ανακάλυψη Συσκευών

Ανακαλύπτει συσκευές δικτύου.

17

Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος

Αλλάζει τα κριτήρια ανακάλυψης της συσκευής ή τις επιλογές επικοινωνίας.

Πρόσθετο [Διαχειριστής Αποθήκευσης]

Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα αρχείο για να κατεβάσετε σε μία συσκευή.

 • Καταχώρηση και διαγραφή των δεδομένων φόρμας

 • Διαχείριση μια αποθηκευμένης εργασίας