Κατάλογος εικονιδίων που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο διαμόρφωσης

Όνομα εικονιδίου

Περιγραφή

Νέα(Διεύθυνση Ε-mail)

Καταχωρεί μία νέα διεύθυνση e-mail.

Νέα(Ομάδα)

Καταχωρεί μία νέα ομάδα διευθύνσεων e-mail.

Νέα(Ταχεία Κλήση)

Καταχωρεί έναν νέο αριθμό ταχείας κλήσης.

Νέα(Ομάδα)

Καταχωρεί μία νέα ομάδα αριθμών ταχείας κλήσης.

Νέο

Καταχωρεί νέο προφίλ.

Δημιουργία με Αντιγραφή

Αντιγράψτε το περιεχόμενο στοιχείων των οποίων τα πλαίσια ελέγχου έχουν επιλεγεί, και δημιουργήστε ένα νέο προφίλ εγγράφων.

Νέο(PIN)

Καταχωρεί έναν νέο αριθμό PIN.

Νέος(Χρήστης)

Καταχωρεί έναν νέο χρήστη.

Νέο(Ομάδα)

Καταχωρεί μια νέα ομάδα.

Δημιουργία με αντιγραφή

Αντιγράφει το περιεχόμενο στοιχείων των οποίων τα πλαίσια ελέγχου έχουν επιλεγεί, και δημιουργεί νέο χρήστη/ομάδα.

Διακομιστής LDAP

Καθορίζει διακομιστή LDAP για αναφορά στον χρήστη.

Νέο(Ρόλος)

Καταχωρεί ένα νέο ρόλο.

Δημιουργία με αντιγραφή(Ρόλος)

Αντιγράφει περιεχόμενο στοιχείων των οποίων τα πλαίσια ελέγχου έχουν επιλεγεί, και δημιουργεί ένα νέο ρόλο.

Νέο(Ανάθεση ρόλου)

Καταχωρεί κανονισμούς ανάθεσης ενός νέου ρόλου.

Εμφανίζει το ΡΙΝ ως Πρότυπο

Εναλλάσσει στην προβολή καταλόγου βάσει των κωδικών PIN.

Εμφανίζει τον Χρήστη ως Πρότυπο

Εναλλάσσει στην προβολή καταλόγου βάσει των ονομάτων χρήστη.

Νέο

Καταχωρεί έναν νέο αριθμό ρύθμισης αυτόματης παράδοσης.

Ρυθμίσεις Reread

Επαναφορτώνει τις πληροφορίες ρύθμισης αυτής της συσκευής.

Αποθήκευση στη συσκευή

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις στη συσκευή.

Διαγραφή

Διαγράφει τα καθορισμένα στοιχεία.

Διαγραφή και Ταξινόμηση

Διαγράφει τα καθορισμένα στοιχεία, και στη συνέχεια μετακινεί προς τα πάνω άλλα στοιχεία.

Διαγραφή όλων

Διαγράφει όλα τα στοιχεία.

Εξαγωγή στο αρχείο

Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε ένα αρχείο.

Εισαγωγή από αρχείο

Εισάγει τις ρυθμίσεις από ένα αρχείο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Πίσω

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Επιστροφή στην κατάσταση πριν τις αλλαγές

Ακυρώνει την τελευταία αλλαγή.

Εμφάνιση ρυθμίσεων διαχειριστή

Εμφανίζει τη ρύθμιση διαχειριστή.

Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις της συσκευής που εμφανίζονται στην οθόνη σε ένα αρχείο.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής που είναι αποθηκευμένες σε ένα εξωτερικό αρχείο.

Ανακάλυψη Συσκευών

Αναζητά για τη συσκευή ξανά.

Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος

Αλλάζει τις συνθήκες αναζήτησης για αυτή τη συσκευή.

Ρυθμίσεις συσκευής

Αλλάζει τη διεύθυνση IP της συσκευής.

Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής

Επανεκκίνηση της συσκευής.

Αλλαγή Κωδικού

Αλλάζει τον κωδικό δικτύου.

Εμφανίστε την Ιστοσελίδα

Εμφανίζει την Ιστοσελίδα αυτής της συσκευής.

Νέα Εργασία

Δημιουργεί νέα εργασία.

Άνοιγμα έργου

Ανοίγει μία εργασία.

Αποθήκευση έργου

Αποθηκεύει μία εργασία.

Αποθήκευση ως...

Αποθηκεύει την εργασία κάτω από ένα όνομα.

Προσθήκη αρχείου στο έργο

Προσθέτει ένα αρχείο στην εργασία.

Αφαίρεση αρχείου από την εργασία

Διαγράφει ένα αρχείο από την εργασία.

Ανοίξτε ένα παράθυρο φιλτραρίσματος μακροεντολής αρχείου

Εμφανίζει μία οθόνη φιλτραρίσματος του αρχείου μορφής PCL.

Δημιουργήστε αρχείο λήψης

Δημιουργεί ένα αρχείο λήψης.

Στείλετε αρχείο λήψης στον εκτυπωτή

Στέλνει ένα αρχείο λήψης.

Αποστολή αρχείου εργασίας στον εκτυπωτή

Στέλνει μία εργασία.

Αποστολή αρχείου/αρχείων εργασίας στον εκτυπωτή

Ανοίγει ένα αρχείο.

Άνοιγμα ενός παραθύρου Διαχείρισης εργασιών

Εμφανίζει την οθόνη ελέγχου εργασιών.

Ανοίξτε ένα παράθυρο Λειτουργιών Διαχειριστή

Εμφανίζει την οθόνη λειτουργίας διαχειριστή.