Αφαίρεση αυτής της συσκευής

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία καταχωρημένη συσκευή

  1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

  2. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

  3. Επιλέξτε [Αφαίρεση συσκευής].

  4. Κάντε κλικ στο [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.