Έλεγχος της κατάστασης αυτής της συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και τις πληροφορίες αυτής της συσκευής.

  1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

  2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

  3. Επιλέξτε την καρτέλα [Πληροφορίες Συσκευής].

    Υπόμνημα

    • Αν αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, εμφανίζεται το [Κατάσταση Συσκευής].

    • Για να ενημερώσετε πληροφορίες, κάντε κλικ στο [Ενημέρωση Πληροφοριών Συσκευής].