Ρύθμιση του πρόσθετου ρύθμισης συσκευής

Με το πρόσθετο για τη Ρύθμιση Συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε το μενού της συσκευής και να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλη συσκευή.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται στη συσκευή.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, εγκαταστήστε το πρόσθετο ρύθμισης συσκευής.

Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

Εγκατάσταση λογισμικού

Σχετικά με τα εικονίδια

Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής].

 4. Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις Μενού].

 5. Κάνετε κλικ στο (Ρυθμίσεις Επαναφοράς).

 6. Εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου, επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού αποθήκευσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής].

 4. Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις Μενού].

 5. Κάνετε κλικ στο (Επαναφορά ρυθμίσεων).

 6. Ελέγξτε το περιεχόμενο του μηνύματος που εμφανίζεται, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Ναι].

 7. Επιλέξτε το αρχείο για επαναφορά, και έπειτα κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

 8. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής].

 4. Κάντε κλικ στο [Αλλαγή κωδικού].

 5. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και τον νέο κωδικό, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].