Ορισμός Προφίλ

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε προφίλ σε αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή προφίλ στο πρόσθετο ρύθμιση χρήστη. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει ορισμένες λειτουργίες.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται στη συσκευή.

Σημείωση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή προφίλ, εγκαταστήστε το πρόσθετο ρύθμισης χρήστη.

Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

Εγκατάσταση λογισμικού

Σχετικά με τα προφίλ

Προφίλ

Σχετικά με τα εικονίδια

Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχει τα προφίλ που θέλετε να εξαγάγετε από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Προφίλ].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Κάνετε κλικ στο (Εξαγωγή σε αρχείο).

 7. Εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου, επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού αποθήκευσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

Σημείωση

Μετά την εξαγωγή, το επεξεργασμένο αρχείο CSV ενδέχεται να μην επανακτάται σωστά.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τα προφίλ από τον [Πίνακας Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Προφίλ].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Κάνετε κλικ στο (Εισαγωγή από αρχείο).

 7. Επιλέξτε το αρχείο για εισαγωγή, και έπειτα κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

 8. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή και έπειτα κάντε κλικ στο [Εισαγωγή].

 9. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).