Ρύθμιση Σάρωσης Δικτύου

Ο Διαχειριστής σάρωσης δικτύου στο πρόσθετο ρύθμισης χρήστη σας επιτρέπει να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε διευθύνσεις για να χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες σάρωσης δικτύου, όπως σάρωση σε υπολογιστή. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει ορισμένες λειτουργίες.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται στη συσκευή.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή σάρωσης δικτύου, εγκαταστήστε το πρόσθετο Ρύθμιση χρήστη.

Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

Εγκατάσταση λογισμικού

Σχετικά με τα εικονίδια

Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχει τις ρυθμίσεις σάρωσης δικτύου που θέλετε να εξαγάγετε από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Κάνετε κλικ στο (Εξαγωγή σε αρχείο).

 7. Εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου, επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού αποθήκευσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

Σημείωση

Μετά την εξαγωγή, το επεξεργασμένο αρχείο CSV ενδέχεται να μην επανακτάται σωστά.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σάρωσης δικτύου από τον [Πίνακας Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Κάνετε κλικ στο (Εισαγωγή από αρχείο).

 7. Επιλέξτε το αρχείο για εισαγωγή, και έπειτα κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

 8. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή και έπειτα κάντε κλικ στο [Εισαγωγή].

 9. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Επιλέξτε τον προορισμό προς διαγραφή.

 7. Κάνετε κλικ στο (Διαγραφή).

 8. Κάντε κλικ στο [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

 9. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).