Ρυθμίσεις Κλωνοποίησης

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σε μία διαφορετική συσκευή.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να κλωνοποιήσετε από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής].

 4. Κάντε κλικ στο [Κλωνοποίηση].

 5. Επιλέξτε έναν προορισμό κλωνοποίησης, και έπειτα κάνετε κλικ στο [Εκτέλεση].

 6. Εισάγετε τον κωδικό για την πηγή κλωνοποίησης και τον στόχο, και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο [ΟΚ].

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις του χρήστη σε μια διαφορετική συσκευή.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να κλωνοποιήσετε από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Κλωνοποίηση].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 6. Επιλέξτε έναν προορισμό κλωνοποίησης και ρυθμίσεις κλωνοποίησης.

 7. Κάντε κλικ στο [Εκτέλεση].

 8. Εισάγετε τον κωδικό για την πηγή κλωνοποίησης και τον στόχο και κάνετε κλικ στο [ΟΚ].

  Εμφάνιση των αποτελεσμάτων.