Ρύθμιση του Πρόσθετου Πληροφοριών Ειδοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Μηνυμάτων Ειδοποίησης για να εμφανίζεται ένα μήνυμα στον Η/Υ σας όταν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί. Ως ειδικός όρος για αυτό το λογισμικό, η ολοκλήρωση μιας εργασίας ονομάζεται "συμβάν".

Σημείωση

 • Πριν χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, εγκαταστήστε το πρόσθετο Πληροφορίες ειδοποίησης.

  Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

  Εγκατάσταση λογισμικού

 • Το πρόσθετο για τα Μηνύματα Ειδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές συνδεδεμένες στο δίκτυο.

 • Η ώρα και τη ζώνη ώρας αυτής της συσκευής πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές του Η/Υ σας.

Μπορείτε να ορίσετε τις βασικές ρυθμίσεις του πρόσθετου για τα Μηνύματα Ειδοποίησης.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Μηνύματα Ειδοποίησης] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Βασικές ρυθμίσεις].

 4. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

 5. Κάντε κλικ στο [Ενημέρωση].

Οι ρυθμίσεις του πρόσθετου για τα Μηνύματα Ειδοποίησης μπορούν να μεταβληθούν για κάθε συσκευή

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Μηνύματα Ειδοποίησης] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Ρύθμιση συσκευών].

 4. Κάντε κλικ στο [Ενημέρωση συσκευής].

 5. Επιλέξτε τη συσκευή ώστε να οριστεί.

 6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες εμφάνισης ειδοποιήσεων για την αποστολή ή λήψη φαξ, εκτύπωσης του εγγράφου, ή λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Διαδικτυακών φαξ.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Μηνύματα Ειδοποίησης] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φίλτρου].

 4. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

 5. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

Υπόμνημα

Μέχρι 300 αποστολείς μπορούν να καταχωρηθούν ως αποστολείς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαδικτυακού φαξ ή φαξ.

Με τη χρήση των συμβάντων αρχείων καταγραφής, μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν αναφορές σχετικά με τη συσκευή που έχει καταχωρηθεί.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Μηνύματα Ειδοποίησης] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Εμφάνιση καταλόγου].

Υπόμνημα

 • Μπορείτε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων συμβάντων στη [Λίστα Αριθμού Εργασιών].

 • Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες των καταγεγραμμένων εργασιών στο [Λεπτομέρειες Εργασιών].