Ρύθμιση του Πρόσθετου της Ρύθμισης Δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο με το Εργαλείο Διαμόρφωσης. Πριν τη ρύθμιση, εγκαταστήστε το Πρόσθετο της Ρύθμισης Δικτύου

Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

Εγκατάσταση λογισμικού

Σχετικά με το πώς να Ορίσετε τις Ρυθμίσεις Δικτύου

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Σχετικά με τα εικονίδια

Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

Μπορείτε να αναζητήσετε αυτή τη συσκευή.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Ρύθμιση Δικτύου] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Ανακάλυψη Συσκευών].

  Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Ρύθμιση Δικτύου] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος].

 4. Αλλάξτε τις συνθήκες αναζήτησης εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

Μπορείτε να αλλάξετε την διεύθυνση ΙΡ αυτής της συσκευής.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Ρύθμιση Δικτύου] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Επιλέξτε [Ανακάλυψη Συσκευών].

 4. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών.

 5. Κάνετε κλικ στο (Ρυθμίσεις Συσκευής).

 6. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

 7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι τα τελευταία έξι αλφαριθμητικά ψηφία της διεύθυνσης MAC

 9. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.