Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα ασύρματο LAN ή ένα δίκτυο με ένα καλώδιο LAN, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο με ασύρματο LAN (Υποδομή).

Σημείωση

Απαιτείται μονάδα ασύρματου LAN (προαιρετική).

Διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ένα περιβάλλον ασύρματου LAN.

 • Όταν επικοινωνεί με συσκευές εκτός του τμήματος με τη χρήση ασύρματου LAN, ορίστε την επιλογή [Enabling Default Gateway (Ενεργοποίηση προεπιλεγμένης πύλης)] σε [Wireless (Ασύρματο)].

 • Τα Ασύρματο (Υποδομή) και Ασύρματο (Λειτουργία AP) δεν μπορούν να είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.

 • Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον ασύρματου δικτύου, η συσκευή δεν εισέρχεται σε λειτουργία Βαθιάς Αδράνειας, αλλά εισέρχεται σε λειτουργία Αδράνειας.

 • Μην τοποθετείτε ηλεκτρικά προϊόντα που εκπέμπουν ασθενή ραδιοκύματα (όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα) κοντά στη συσκευή.

 • Εάν υπάρχει μέταλλο, φύλλο αλουμινίου, ή τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος μεταξύ της συσκευής και των σημείων πρόσβασης ασύρματου LAN, οι συνδέσεις μπορεί να είναι δυσκολότερο να πραγματοποιηθούν.

 • Η ταχύτητα επικοινωνίας μιας ασύρματης σύνδεσης LAN μπορεί να είναι πιο αργή από ό, τι αυτή ενός ενσύρματου LAN ή USB σύνδεσης ανάλογα με το περιβάλλον. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μεγάλα δεδομένα, όπως μια φωτογραφία, συνιστάται να εκτυπώσετε με ένα ενσύρματο LAN ή σύνδεση USB.

Προετοιμασίες για τη χρήση ασύρματου LAN (Υποδομή)

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα ασύρματο περιβάλλον LAN μέσω σημείων πρόσβασης ασύρματου LAN (Το WPS υποστηρίζεται).

Ελέγξτε αν το ασύρματο σημείο πρόσβασης LAN σας υποστηρίζει το παρακάτω περιβάλλον πριν από τη χρήση.

Στοιχείο

Τιμή

Τυπική

IEEE 802.11 a/b/g/n

Μέθοδος πρόσβασης

Λειτουργία υποδομής

Έλεγχος της μεθόδου ρύθμιση του ασύρματου LAN

Ελέγξτε αν το ασύρματο σημείο πρόσβασης LAN σας υποστηρίζει WPS, και, στη συνέχεια επιλέξτε μια μέθοδο ρύθμισης.

Εάν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει WPS, ανατρέξτε στο "Σύνδεση με WPS", και αν δεν είστε σίγουροι για το αν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει WPS, ανατρέξτε στο "Επιλογή ενός Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης LAN από τον Πίνακα Χειριστή προς Σύνδεση".

Το ασύρματο LAN (Λειτουργία AP) συνδέει απευθείας ασύρματες συσκευές (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone, κ.λπ.) στη συσκευή, χωρίς τη χρήση σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.

Σημείωση

 • Τα Ασύρματο (Υποδομή) και Ασύρματο (Λειτουργία AP) δεν μπορούν να είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.

 • Όταν το Ασύρματο (Λειτουργία AP) είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή δεν μπαίνει σε λειτουργία βαθιάς αδράνειας, αλλά μπαίνει σε λειτουργία αδράνειας.

 • Μην τοποθετείτε ηλεκτρικά προϊόντα που εκπέμπουν ασθενή ραδιοκύματα (όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα) κοντά στη συσκευή.

 • Εάν υπάρχει μέταλλο, φύλλο αλουμινίου ή τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος μεταξύ της συσκευής και των ασύρματων συσκευών (υπολογιστές, tablet, smartphone κ.λπ.), ενδέχεται να είναι δυσκολότερο να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις.

 • Η ταχύτητα επικοινωνίας μιας ασύρματης σύνδεσης LAN ενδέχεται να είναι πιο αργή από ό,τι αυτή ενός ενσύρματου LAN ή σύνδεσης μέσω USB, ανάλογα με το περιβάλλον. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μεγάλα δεδομένα, όπως μια φωτογραφία, συνιστάται να εκτυπώσετε με ενσύρματο LAN ή σύνδεση μέσω USB.

Προετοιμασίες για τη χρήση ασύρματου LAN (Λειτουργία AP)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως απλουστευμένο ασύρματο σημείο πρόσβασης για να συνδέσετε απευθείας ασύρματες συσκευές (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone, κ.λπ.).

Ελέγξτε εάν οι ασύρματες συσκευές σας συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις.

Στοιχείο

Τιμή

Τυπικό

IEEE802.11 b/g/n

Ασφάλεια

WPA2-PSK(AES)

Έλεγχος της μεθόδου ρύθμισης για ασύρματο LAN (Λειτουργία AP)

Ελέγξτε εάν οι ασύρματες συσκευές σας (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone, κ.λπ.) υποστηρίζουν WPS-PBC (πλήκτρο) και επιλέξτε τη μέθοδο ρύθμισης.

Εάν οι ασύρματες συσκευές σας υποστηρίζουν WPS-PBC, ανατρέξτε στην παράγραφο "Αυτόματη σύνδεση (πλήκτρο)". Εάν δεν ξέρετε εάν οι συσκευές σας υποστηρίζουν ή όχι WPS-PBC, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μη αυτόματη διαμόρφωση".

 • Αυτόματη σύνδεση (πλήκτρο)

  Εάν οι ασύρματες συσκευές σας (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone, κ.λπ.) υποστηρίζουν WPS-PBC (πλήκτρο), μπορείτε να συνδεθείτε στο ασύρματο LAN (Λειτουργία AP) με το κουμπί WPS.

 • Μη αυτόματη διαμόρφωση

  Εάν οι ασύρματες συσκευές σας (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν WPS-PBC (πλήκτρο), μπορείτε να εισάγετε [SSID (SSID)] και [Password (Κωδικός πρόσβασης)] της συσκευής στις ασύρματες συσκευές σας (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone, κ.λπ.) για να συνδεθείτε στο ασύρματο LAN (Λειτουργία AP).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε ασύρματο LAN (Λειτουργία AP) (Μόνο όταν έχει συνδεθεί η μονάδα ασύρματου LAN)".

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο, πρέπει να ορίσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στη συσκευή.

Όταν σας ζητηθεί να ορίσετε μια μοναδική διεύθυνση IP που καθορίζεται από το διαχειριστή του δικτύου σας, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή, θα πρέπει να ορίσετε τη διεύθυνση IP στον Η/Υ και στη συσκευή χειροκίνητα.

Σημείωση

 • Ολοκληρώστε τη ρύθμιση δικτύου του Η/Υ πριν από αυτή τη διαδικασία.

 • Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 • Αν ορίσετε μια διεύθυνση IP χειροκίνητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τη διεύθυνση IP που θα χρησιμοποιήσετε. Εάν η διεύθυνση IP ρυθμιστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να καταρρεύσει ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

 • Όταν επικοινωνεί με συσκευές εκτός του τμήματος με τη χρήση ενσύρματου LAN, ορίστε την επιλογή [Enabling Default Gateway (Ενεργοποίηση προεπιλεγμένης πύλης)] σε [Wired (Ενσύρματο)].

Υπόμνημα

 • Αν δημιουργήσετε ένα μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από τη συσκευή σας και έναν Η/Υ, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918).

  • Για τον υπολογιστή

   Διεύθυνση IP: 192.168.0.1 έως 254

   Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

   Προεπιλεγμένη πύλη: Δεν χρησιμοποιείται

   Διακομιστής DNS: Δεν χρησιμοποιείται

  • Για το μηχάνημα

   Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Μη αυτόματη

   Διεύθυνση IP: 192.168.0.1 έως 254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)

   Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

   Προεπιλεγμένη πύλη: 0.0.0.0

   Κλίμακα δικτύου: Μικρή

 • Για να ρυθμίστε την [Κλίμακα Δικτύου], επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συσκευής] > [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση Δικτύου] > [Ρύθμιση Δικτύου] > [Κλίμακα Δικτύου] > [Μικρή].

 1. Προετοιμάστε ένα καλώδιο LAN και έναν διανομέα.

  Προετοιμάστε ένα καλώδιο LAN (κατηγορίας 5 ή μεγαλύτερης, συνεστραμμένων ζευγών, ίσιο) και τον διανομέα.

 2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον Η/Υ.

  Απενεργοποίηση της συσκευής

 3. Προσαρτήστε τον πυρήνα στο καλώδιο LAN.

  Τυλίξτε το καλώδιο LAN σε απλό βρόγχο στα 2 με 3 εκ. από το τέλος του καλωδίου και μετά συνδέστε τον πυρήνα στο τυλιγμένο καλώδιο.

 4. Εισάγετε την μία άκρη του καλωδίου LAN στην υποδοχή διασύνδεσης δικτύου.

 5. Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου LAN στον διανομέα.

 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.