Καταχώρηση φόρμας (Επικάλυψη φορμών)

Μπορείτε να καταχωρήσετε λογότυπα στη συσκευή όπως φόρμες, και στη συνέχεια να εκτυπώσετε επικαλύψεις. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να καταχωρήσετε φόρμες.

Σχετικά με το πώς να Εκτυπώσετε Επικαλύψεις

Επικαλύπτοντας Φόρμες ή Λογότυπα (Επικάλυψη)

Σημείωση

 • Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, εγκαταστήστε το πρόσθετο Διαχειριστής Αποθήκευσης.

  Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

  Εγκατάσταση λογισμικού

 • Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέξτε τον κατάλληλο οδηγό εκτυπωτή από το [Ιδιότητες Εκτυπωτή].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ports (Θύρες)], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [FILE (ΑΡΧΕΙΟ)] από την επιλογή [Port (Θύρα)] και μετά κάντε κλικ στο [Apply (Εφαρμογή)].

 4. Δημιουργήστε μία φόρμα για να καταχωρήσετε στη συσκευή.

  Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PCL, μεταβείτε στο βήμα 9.

 5. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 6. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις] (ή [Ιδιότητες]).

 7. Επιλέξτε την καρτέλα [Job options (Επιλογές εργασίας)] και μετά κάντε κλικ στο [Overlays (Επικαλύψεις)].

 8. Επιλέξτε [Δημιουργία Φόρμας].

 9. Έναρξη εκτύπωσης.

 10. Εισάγετε το όνομα του αρχείου κάτω από το οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

 11. Επιστρέψτε τη [Θύρα Εκτυπωτή] από την καρτέλα [Θύρες].

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε [Διαχειριστής Αποθήκευσης] από το μενού [Πρόσθετα].

 3. Κάνετε κλικ στο (Νέα Εργασία).

 4. Κάνετε κλικ στο (Επιλέξτε Αρχείο στην Εργασία), και έπειτα επιλέξτε ένα δημιουργημένο αρχείο φόρμας.

  Η φόρμα προστίθεται στην εργασία.

 5. Κάντε κλικ στο αρχείο μορφής.

 6. Εισαγάγετε το [ID], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Σημείωση

  Μην αλλάξετε το [Όγκος Στόχου] και [Διαδρομή].

 7. Επιλέξτε τη συσκευή από το κάτω μέρος του παραθύρου του Πρόσθετου Διαχειριστή Αποθήκευσης.

 8. Κάνετε κλικ στο (Αποστολή αρχείου εργασίας στον εκτυπωτή.)

 9. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].