Έλεγχος του Ελεύθερου Χώρου στην Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Διαχειριστής Αποθήκευσης.

Σημείωση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, εγκαταστήστε το πρόσθετο Διαχειριστής Αποθήκευσης.

Πώς να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα

Εγκατάσταση λογισμικού

  1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

  2. Επιλέξτε [Διαχειριστής Αποθήκευσης] από το μενού [Πρόσθετα].

  3. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στην περιοχή επιλογής συσκευής στο κάτω μέρος του παραθύρου του πρόσθετου Διαχειριστή Αποθήκευσης.

    Οι επιλογές αποθηκευτικός χώρος, ονομασία έντασης, μέγεθος, ελεύθερος χώρος, ονομασία τοποθεσίας, ετικέτα, κατάσταση, όνομα αρχείου, μέγεθος και σχόλιο εμφανίζονται με την επικοινωνία με τη συσκευή.