Επικαλύπτοντας Φόρμες ή Λογότυπα (Επικάλυψη)

Μπορείτε να εκτυπώσετε επικαλύψεις, όπως λογότυπους ή μορφές σε ένα έγγραφο. Μια Επικάλυψη είναι μια ομάδα μορφών. Μπορείτε να καταχωρήσετε τρεις μορφές σε μία επικάλυψη. Οι μορφές επικαλύπτονται με σειρά καταχώρησης και εκτυπώνονται. Η μορφή που καταχωρήθηκε τελευταία εκτυπώνεται στο επάνω μέρος.

Σημείωση

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS ή σε Mac OS X.

Υπόμνημα

Εκ των προτέρων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα, και στη συνέχεια να την καταχωρήσετε σε αυτή τη συσκευή.

Καταχώρηση φόρμας (Επικάλυψη φορμών)

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επέκταση].

 5. Κάντε κλικ στο [Επικαλύψεις].

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Εκτύπωση με τη Χρήση Ενεργών Επικαλύψεων].

 7. Κάντε κλικ στο [Ορισμός Επικαλύψεων].

 8. Εισαγάγετε ένα όνομα για την επικάλυψη στο [Όνομα Επικάλυψης].

 9. Εισάγετε το ID της μορφής που καταχωρήσατε με το πρόσθετο Διαχειριστής Αποθήκευσης για το εργαλείο διαμόρφωσης στο [ID (ID)].

 10. Επιλέξτε τις σελίδες του εγγράφου στις οποίες θα εκτυπωθεί η επικάλυψη από το [Εκτύπωση στις Σελίδες].

 11. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 12. Κάντε κλικ στο [Κλείσιμο].

 13. Επιλέξτε την επικάλυψη που θα χρησιμοποιηθεί από το [Καθορισμένες Επικαλύψεις], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 14. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 15. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 16. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με τον οδηγό Windows PS, πρέπει να συνδεθείτε στον Η/Υ ως διαχειριστής.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [OKI MC873(PS) (OKI MC873(PS))] και μετά επιλέξτε [Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)].

 3. Κάντε κλικ στο [Επικαλύψεις] στην καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 4. Επιλέξτε [Επικάλυψη Χρήστη] από την αναπτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Νέα].

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα μορφής που καταχωρήσατε με το πρόσθετο Διαχειριστής Αποθήκευσης για το εργαλείο διαμόρφωσης στο [Form Name (Όνομα μορφής)] και μετά κάντε κλικ στο [Add (Προσθήκη)].

 6. Εισαγάγετε ένα όνομα για την επικάλυψη στο [Όνομα Επικάλυψης].

 7. Επιλέξτε τις σελίδες του εγγράφου στις οποίες θα εκτυπωθεί η επικάλυψη από το [Εκτύπωση στις Σελίδες].

  Υπόμνημα

  Για να εφαρμόσετε μια επικάλυψη καθορίζοντας τις σελίδες, επιλέξτε [Προσαρμογή], και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις σελίδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί η επικάλυψη στο [Προσαρμοσμένες Σελίδες].

 8. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Επιλέξτε την επικάλυψη που θα χρησιμοποιηθεί από το [Καθορισμένες Επικαλύψεις], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 10. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 11. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 12. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 13. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 14. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].