Προσθήκη Ημι-Διάφανου Κειμένου (Υδατογραφήματα)

Σημείωση

 • Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε Mac OS X.

 • Τα υδατογραφήματα δεν εκτυπώνονται σωστά για την εκτύπωση φυλλαδίων.

 • Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Φόντο] στην οθόνη [Υδατογράφημα], ένα υδατογράφημα ενδέχεται να μην μπορεί να εκτυπωθεί, ανάλογα με την εφαρμογή. Σε μια τέτοια περίπτωση, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου [Φόντο].

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Κάντε κλικ στο [Watermark (Υδατογράφημα)] στην καρτέλα [Extend (Επέκταση)].

 5. Κάντε κλικ στο [New (Νέο)].

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που εκτυπώνεται ως υδατογράφημα στο [Text (Κείμενο)] στο [Watermark (Υδατογραφήματα)].

 7. Ορίστε [Font (Γραμματοσειρά)], [Size (Μέγεθος)] ή άλλες ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ (OK)].

 8. Ελέγξτε ότι το υδατογράφημα προς εκτύπωση είναι επιλεγμένο και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

 9. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 10. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

Υπόμνημα

Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS, ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PCL και επιλέξτε [Watermarks (Υδατογραφήματα)] στην καρτέλα [Job Options (Επιλογές εργασίας)].

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Πατήστε [Υδατογράφημα] στην καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Κάντε κλικ στο [Νέο].

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που εκτυπώνεται ως υδατογράφημα σε [Κείμενο] στο [Υδατογραφήματα].

 7. Ρυθμίστε τη [Γραμματοσειρά], το [Μέγεθος], ή άλλες ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 8. Ελέγξτε ότι το υδατογράφημα προς εκτύπωση είναι επιλεγμένο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 9. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 10. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].