Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο