Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

Για να αποθηκεύσετε σαρωμένα δεδομένα σε μνήμη USB, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Εισάγετε τη Μνήμη USB στη θύρα USB.

  Σημείωση

  Εισάγετε τη Μνήμη USB κατευθείαν στη θύρα USB. Τοποθέτηση μνήμης USB σε λάθος γωνία μπορεί να καταστρέψει τη θύρα USB.

 4. Πατήστε [Σάρωση Προς Μνήμη USB].

 5. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης εάν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  Πατήστε [Προεπισκόπηση] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση] για προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας.

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 7. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ενημερώσει ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τη Μνήμη USB από τη θύρα, αφαιρέστε τη.