Περιορισμός με τη Χρήση μιας Διεύθυνσης IP (Φιλτράρισμα IP)

Μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση στην συσκευή με τη χρήση μιας διεύθυνσης IP. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα επιτρέπεται η ρύθμιση ή εκτύπωση από μία καθορισμένη διεύθυνση IP. Το φιλτράρισμα IPP είναι απενεργοποιημένο από εργοστασιακή προεπιλογή.

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι καθορίσατε τη σωστή διεύθυνση IP. Μια λανθασμένη καταχώρηση μιας διεύθυνσης IP δεν επιτρέπει την πρόσβαση στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IP.

 • Αν ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα IP, θα απορριφθεί η πρόσβαση σε κεντρικούς Η/Υ που δεν καθορίζονται σε αυτή τη ρύθμιση.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [Security] > [IP Filtering].

 5. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Σημείωση

  • Εάν δεν έχει καταχωρηθεί τίποτα στη [Administrator's IP Address to Register], ίσως να μην επιτραπεί καμία είσοδος στη συσκευή ανάλογα με το καθορισμένο εύρος διευθύνσεων IP.

  • Εάν χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, η [Your Current Local Host/Proxy IP Address] και η διεύθυνση IP του κεντρικού Η/Υ σας μπορεί να μην συμφωνούν.

 6. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Υπόμνημα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το IPv4 για φιλτράρισμα IP.