Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

Καταχωρήστε τη διεύθυνση e-mail της συσκευής και τις πληροφορίες διακομιστή

Εάν χρησιμοποιείτε σάρωση σε e-mail, διαδικτυακό φαξ, ή σάρωση σε διακομιστή φαξ, πρέπει να καταχωρήσετε τις πληροφορίες ρύθμισης του e-mail σε αυτή τη συσκευή εκ των προτέρων. Μπορείτε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail της συσκευής που χρησιμοποιείται ως προορισμός και το διακομιστή ταχυδρομείου, αλλά οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο με τον οποίο κάνετε συμβόλαιο για χρήση e-mail. Έχετε τις πληροφορίες ρυθμίσεων έτοιμες για να συμπληρώσετε το παρακάτω δελτίο.

Ρύθμιση φύλλου πληροφοριών

Στοιχείο

Περιγραφή

Παράδειγμα

Στήλη εισόδου για τις πληροφορίες σας

* Καταγράψτε υπομνήματα εδώ για τις λεπτομέρειες που έχουν ελεγχθεί ή τις ρυθμίσεις σας.

Αποστολέας

Η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείται όταν στέλνετε e-mail από τη συσκευή

mc873@test.co.jp

(Εντός 80 χαρακτήρων)

Διακομιστής SMTP

Η διεύθυνση του διακομιστή που χρησιμοποιείται για την αποστολή e-mail

smtp.test.co.jp

Διακομιστής POP3

Η διεύθυνση του διακομιστή που χρησιμοποιείται για τη λήψη e-mail

pop3.test.co.jp

Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας

Πιστοποίηση διακομιστή αποστολής αλληλογραφίας

SMTP

Αναγν. χρήστη SMTP

Το όνομα λογαριασμού του διακομιστή αποστολής αλληλογραφίας

OKIMC873

Κωδικός πρόσβασης SMTP

Ο κωδικός του διακομιστή αποστολής αλληλογραφίας

okimc873

Αναγν. χρήστη POP

Το όνομα λογαριασμού του διακομιστή λήψης αλληλογραφίας

χρήστης

Κωδικός POP

Ο κωδικός του διακομιστή λήψης αλληλογραφίας

okimc873

Το όνομα του προορισμού αποστολής e-mail

Το όνομα του παραλήπτη στον οποίο θέλετε να στείλετε με σάρωση σε e-mail ή διαδικτυακό φαξ

χρήστης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στον οποίο θέλετε να στείλετε με σάρωση σε e-mail ή διαδικτυακό φαξ

user@test.co.jp

Μπορείτε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail αυτής της συσκευής και τις πληροφορίες διακομιστή με τους ακόλουθους τρεις τρόπους. Αυτό το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση του πίνακα χειριστή ή της ιστοσελίδας όπου μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

  • Καταχώρηση από την ιστοσελίδα

  • Καταχώρηση από τον πίνακα χειριστή

Καταχώρηση από την ιστοσελίδα

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail αυτής της συσκευής και τις πληροφορίες διακομιστή μέσω της Ιστοσελίδας αυτής της συσκευής. Κατά την καταχώρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών του διακομιστή, το περιεχόμενο στο φυλλάδιο πληροφοριών ρύθμισης είναι απαραίτητο.

Η διαδικασία ρύθμισης ποικίλλει ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί η συσκευή για τη λήψη e-mail.

Υπόμνημα

  • Οι πληροφορίες ρύθμισης παρέχονται από τον πάροχό σας όταν κάνετε ένα συμβόλαιο. Εάν δεν έχετε τις πληροφορίες ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας ή το διαχειριστή του δικτύου.

  • Εάν δεν έχετε καμία διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή, αποκτήστε τη διεύθυνση e-mail κάνοντας ένα συμβόλαιο με έναν πάροχο ή χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους.

Καταχώρηση από τον πίνακα χειριστή

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail της συσκευής και τις πληροφορίες διακομιστή μέσω του πίνακα χειριστή στη συσκευή. Κατά την καταχώρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών του διακομιστή, το περιεχόμενο στο φυλλάδιο πληροφοριών ρύθμισης είναι απαραίτητο.

Ρυθμίστε τη μέθοδο λήψης για τη συσκευή για να λαμβάνετε e-mail. Αν θέλετε να λαμβάνετε και να εκτυπώνετε συνημμένα αρχεία e-mail που στέλνονται στη συσκευή, επιλέξτε [POP3] ή [SMTP] για να ταιριάζει στη ρύθμιση e-mail του περιβάλλοντός σας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mail, επιλέξτε [Απενεργοποίηση].

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή δωρεάν αλληλογραφίας ή οποιοδήποτε διακομιστή αλληλογραφίας διαφορετικό από εκείνο που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας, Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε με την Εύκολη Διαμόρφωση

Εάν πατήσετε [Ρυθμίσεις συσκευής], και μετά επιλέξετε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού δικτύου] > [Διαμόρφωση διακομιστή ταχυδρομείου], οι λεπτομερείς ρυθμίσεις διακομιστή ταχυδρομείου εμφανίζονται στην οθόνη όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση.

Υπόμνημα

  • Οι πληροφορίες ρύθμισης παρέχονται από τον πάροχό σας όταν κάνετε ένα συμβόλαιο. Εάν δεν έχετε τις πληροφορίες ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας ή το διαχειριστή του δικτύου.

  • Εάν δεν έχετε καμία διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή, αποκτήστε τη διεύθυνση e-mail κάνοντας ένα συμβόλαιο με έναν πάροχο ή χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους.