Χρήση σάρωσης σε e-mail

Ορίστε μια ρύθμιση δικτύου και e-mail πριν από τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης σε e-mail.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Σάρωση προς E-mail].

  Εάν ο έλεγχος πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που συνδέεται αυτή τη στιγμή είναι καταχωρημένη, η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη εισάγεται αυτόματα στο [To (Προς)].

  Υπόμνημα

  Εδώ, μπορείτε να προσθέσετε έναν προορισμό με ένα πλήκτρο απλής αφής. Ένας προορισμός προστίθεται στο [Προς]. Για να προσθέσετε πολλαπλούς προορισμούς, πατήστε ένα άλλο πλήκτρο απλής αφής.

 4. Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένη η καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail].

  Για να επιλέξετε [Cc] ή [Bcc], πατήστε [Προς] αρκετές φορές.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).