Προσδιορισμός προορισμού (Ιστορικό αποστολών)

Υπόμνημα

Ορίστε μια διεύθυνση e-mail με τα παρακάτω βήματα.

  1. Πατήστε [Ιστορικό αποστολής Τx] στην καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail] ή [Βασικό].

  2. Επιλέξτε τον προορισμό.

    Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].