Προσδιορισμός ενός προορισμού (Με αναζήτηση στον διακομιστή LDAP)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν προορισμό από μία λίστα στον διακομιστή LDAP. Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναζήτησης όπως φαίνεται παρακάτω.

 • [Απλή Αναζήτηση]: Μπορείτε να εκτελέσετε μια αναζήτηση με μία μόνο λέξη, ως όνομα χρήστη. Μπορείτε να ψάξετε μόνο για σειρές χαρακτήρων που περιλαμβάνονται σε ονόματα χρηστών, και όχι σε διευθύνσεις e-mail.

 • [Σύνθετη Αναζήτηση]: Μπορείτε να επιλέξετε τους όρους αναζήτησης για να αναζητήσετε στοιχεία που περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες λέξεις-κλειδιά ή οποιαδήποτε από τις λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε να καθορίσετε ονόματα χρηστών ή διευθύνσεις e-mail ως λέξεις-κλειδιά αναζήτησης.

Εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα αναζήτησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του διακομιστή LDAP, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του Διακομιστή LDAP".

Υπόμνημα

Ορίστε μια διεύθυνση e-mail με τα παρακάτω βήματα.

 1. Πατήστε [LDAP] στην καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail] ή [Βασικό].

 2. Πατήστε [Απλή Αναζήτηση].

 3. Εισάγετε μία λέξη κλειδί για να αναζητήσετε ένα όνομα χρήστη στον διακομιστή LDAP.

 4. Πατήστε [ΟΚ] για την έναρξη αναζήτησης.

 5. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε τον προορισμό.

  Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].

 7. Πατήστε [Πίσω] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 1. Πατήστε [LDAP] στην καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail] ή [Βασικό].

 2. Πατήστε [Σύνθετη Αναζήτηση].

 3. Επιλέξτε [OR (Ή)] ή [AND (ΚΑΙ)] γιαr [Search Method (Μέθοδος αναζήτησης)].

 4. Πατήστε [Όνομα χρήστη].

 5. Εισάγετε τη λέξη κλειδί προς αναζήτηση.

 6. Πατήστε [OK].

 7. Πατήστε [Διεύθυνση Ε-mail].

 8. Εισάγετε τη λέξη κλειδί προς αναζήτηση.

 9. Πατήστε [OK].

 10. Πατήστε [ΟΚ] για την έναρξη αναζήτησης.

 11. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε τον προορισμό.

  Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.

 12. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].

 13. Πατήστε [Πίσω] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.