Ορισμός της διεύθυνσης του αποστολέα

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές για να επιλέξετε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Ρύθμιση Σαρωτή].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση E-mail].

 6. Πατήστε [Από/Απάντηση Προς].

 7. Πατήστε [Από].

 8. Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail.

 9. Πατήστε [OK].

 10. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.