Προσδιορισμός προορισμού (Πλήκτρο συντόμευσης)

Μπορείτε να επιλέξετε μια διεύθυνση e-mail που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο διευθύνσεων με ένα πλήκτρο συντόμευσης.

Για να επιλέξετε τους αριθμούς ταχείας κλήσης 09 έως 40 που έχουν εκχωρηθεί σε πλήκτρα απλής αφής, πατήστε ή για να εναλλάξετε τις οθόνες.