Προσδιορισμός ενός προορισμού (Βιβλίο διευθύνσεων ή κατάλογος ομάδων)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεων ή τον κατάλογο ομάδων. Πρέπει να καταχωρήσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων ή στον κατάλογο ομάδων εκ των προτέρων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη διευθύνσεων e-mail στο βιβλίο διευθύνσεων ή στον κατάλογο ομάδων, ανατρέξτε στο "Διεύθυνση e-mail".

Υπόμνημα

Ορίστε μια διεύθυνση e-mail με τα παρακάτω βήματα.

  1. Πατήστε [Βιβλίο Διευθύνσεων] ή [Λίστα Ομάδας] στην καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail] ή [Βασικό].

  2. Επιλέξτε τον προορισμό ή ομάδα αποστολής.

    Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].