Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail απευθείας στον πίνακα χειριστή.

Υπόμνημα

Ορίστε μια διεύθυνση e-mail με τα παρακάτω βήματα.

  1. Πατήστε [Μη Αυτόματη Εισαγωγή] στην καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-mail] ή [Βασικό].

  2. Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail.

    Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 80 χαρακτήρες.

  3. Πατήστε [OK].