Προβολή εικόνας προεπισκόπησης

Στη λειτουργία προεπισκόπησης, μπορείτε να ελέγξετε τη σαρωμένη εικόνα στον πίνακα αφής πριν την αποθήκευση ή την αποστολή.

Σημείωση

 • Η εικόνα που προεπισκοπήθηκε στην οθόνη δεν ταιριάζει απόλυτα με την εκτύπωση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ελέγξετε το περιεχόμενο ή τον προσανατολισμό σαρωμένων εγγράφων.

 • Για τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, απομακρυσμένης σάρωσης ή σάρωσης WSD, η προεπισκόπηση δεν είναι διαθέσιμη.

 1. Πατήστε [Scan (Σάρωση)] ή το κουμπί (ΣΑΡΩΣΗ).

  • Τοποθετείστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  • Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  • Πατήστε [Preview (Προεπισκόπηση)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

   Υπόμνημα

   Πατώντας [Preview (Προεπισκόπηση)] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON (Ενεργοποίηση)] και [OFF (Απενεργοποίηση)].

  • Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

  • Όταν προβάλλεται η εικόνα προεπισκόπησης, ελέγξτε την σαρωμένη εικόνα.

   Υπόμνημα

   • Υπάρχουν τρεις μέθοδοι προβολής εικόνων προεπισκόπησης.

    • : Προβάλλει πλήρη σελίδα.

    • : Προβάλλει σε όλο το πλάτος της οθόνης.

    • : Προβάλλει τη σαρωμένη σελίδα στην ίδια μεγέθυνση.

   • Πατήστε για να προβάλλετε την εικόνα προεπισκόπησης σε πλήρη οθόνη.

   • Χρησιμοποιήστε , , , και για κύλιση στην εικόνα προεπισκόπησης.

   • Όταν σαρώνετε πολλαπλές σελίδες εγγράφων, χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για εναλλαγή ανάμεσα στις σελίδες.

    • : Προβάλλει την προηγούμενη σελίδα.

    • : Προβάλλει την επόμενη σελίδα.

    • : Προβάλλει οποιαδήποτε σελίδα. Πατήστε αυτό το κουμπί και εισάγετε τον αριθμό σελίδας που θέλετε να προβληθεί.

   • Εάν τοποθετήσετε το επόμενο έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου και πατήσετε το κουμπί , η συσκευή θα σαρώσει το έγγραφο και θα προβάλλει στο σαρωμένο έγγραφο.

   • Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε την οθόνη προεπισκόπησης και να ακυρώσετε την αποστολή.

  • Πιέστε [Start Transmission (Έναρξη αποστολής)].