Ακύρωση σάρωσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να ακυρώσετε την σάρωση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σάρωση ενώ εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η σάρωση είναι σε εξέλιξη.

  1. Πατήστε το Κουμπί (STOP).

    Σημείωση

    Δεν μπορείτε να ακυρώσετε όταν εκτελείτε σάρωση σε υπολογιστή ή απομακρυσμένη σάρωση.

Κατά την εκτέλεση σάρωσης σε υπολογιστή ή απομακρυσμένης σάρωσης, μπορείτε να ακυρώσετε τη σάρωση, ενώ εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

  1. Κάντε κλικ στο [Ακύρωση] στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης.