Διαγραφή γραμμών σκιάς (Διαγραφή κέντρου)

Όταν σαρώνετε έγγραφα με το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου ανοιχτό, ή σαρώνετε ένα βιβλίο ή περιοδικό, ενδέχεται να εμφανιστούν γραμμές σκιάς στις σαρωμένες εικόνες.

Μπορείτε να απομονώσετε τις γραμμές σκιάς από τις σαρωμένες εικόνες.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Center Erase (Απαλοιφή κέντρου)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Εισάγετε μια τιμή από 1 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) στο [Width (Πλάτος)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας στον πίνακα αφής και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).