Διαγραφή Σκιών Άκρων (Διαγραφή Άκρων)

Όταν σαρώνετε ένα έγγραφο με το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης ανοιχτό ή όταν σαρώνετε ένα βιβλίο, μπορεί να εμφανιστεί μια μαύρη σκιά γύρω από τις άκρες στο εκτυπωμένο αντίγραφο. Η λειτουργία διαγραφής άκρων σας επιτρέπει να διαγράψετε τη μαύρη σκιά ..

Υπόμνημα

Το [Edge Erase (Διαγραφή άκρων)] έχει ρυθμιστεί στο [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] και το [Width (Πλάτος)] έως 5 mm από εργοστασιακή προεπιλογή.

Η προεπιλεγμένη τιμή του πλάτους των άκρων προς διαγραφή μπορεί να αλλάξει από το [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Ρύθμιση Σαρωτή] > [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] > [Διαγραφή άκρων] > [ON]> [Πλάτος].

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Edge Erase (Απαλοιφή άκρων)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Εισάγετε μια τιμή από 1 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) στο [Width (Πλάτος)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας στον πίνακα αφής και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).