Ρύθμιση της πυκνότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα σε εφτά επίπεδα.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Πατήστε [Density (Πυκνότητα)] και πατήστε ένα επίπεδο πυκνότητας.

  Υπόμνημα

  Το [0] είναι η κανονική τιμή. Για να αυξηθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [+1], [+2] ή [+3] (σκοτεινότερη). Για να μειωθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [-1], [-2], ή [-3] (φωτεινότερη).

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).