Σάρωση ενός Εγγράφου με Έγχρωμο Φόντο με Ευκρίνεια (Αφαίρεση Φόντου)

Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματο ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ή προσαρμογή σε έξι επίπεδα.

Αν επιλέξετε [Αυτόματο], το φόντο αφαιρείται αυτόματα σε ένα επίπεδο που ταιριάζει στο έγγραφο.

Σημείωση

 • Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το χρώμα φόντου ενδέχεται να μην ανιχνεύεται σωστά και να μην απομονώνεται επιτυχώς.

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο προσαρμοσμένου μεγέθους

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με την μπροστινή άκρη διπλωμένη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο όπου λείπει η μπροστινή άκρη ή φορτώνεται ένα έγγραφο πλάγια

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με οπή κοντά στην μπροστινή άκρη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο χωρίς να ευθυγραμμιστεί με τον οδηγό στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου

 • Εάν έχει οριστεί μια μεγαλύτερη τιμή της αφαίρεσης φόντου, λεπτές γραμμές, κείμενα ή φωτεινά χρώματα ίσως να μην αναπαραχθούν, ανάλογα με το έγγραφο.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Πατήστε [Background Removal (Αφαίρεση φόντου)] και πατήστε μια τιμή.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).