Καθορισμός ενός Τύπου Εγγράφου.

Εάν επιλέξετε έναν τύπο εγγράφου, το έγγραφο μπορεί να σαρωθεί στο πιο κατάλληλη ποιότητα.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

  Υπόμνημα

  Κατά τη σάρωση ενός εγγράφου με τη συσκευή, δίνεται προτεραιότητα σε ένα έγγραφο στο ADF. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Πατήστε [Document Type (Τύπος Εγγράφου)] και πατήστε έναν τύπο εγγράφου.

  Υπόμνημα

  • [Κείμενο]: Επιλέξτε κατά τη αντιγραφή εγγράφου κειμένου.

  • [Κείμενο/φωτογραφία]: Επιλέξτε όταν αντιγράφετε ένα έγγραφο που περιέχει κείμενο και φωτογραφίες. Το καλά ισορροπημένο κείμενο και φωτογραφία αναπαράγονται σε μια εικόνα.

  • [Φωτογραφία]: Επιλέξτε όταν φωτοτυπείτε φωτογραφίες και έγγραφα γραφικών. Οι εικόνες αναπαράγονται με εστίαση σε κλίμακες του γκρι. Στην λειτουργία [Φωτογραφία], χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σαρώσει.

  • [Photo (Glossy) (Φωτογραφία (Γυαλιστερό))]: Ορίστε όταν αντιγράφετε μια γυαλιστερή φωτογραφία ή έγγραφα με φωτογραφίες που εκτυπώθηκαν σε γυαλιστερό inkjet χαρτί. Οι εικόνες αναπαράγονται με εστίαση σε κλίμακες του γκρι αναφορικά με το γυαλιστερό.

  Σημείωση

  • Εάν επιλέξετε [Κείμενο], το επίπεδο του γκρι μπορεί να μειωθεί στο έγγραφο.

  • Εάν επιλέξετε [Φωτογραφία] ή [Φωτογραφία (Γυαλιστερό)], πολύ ευκρινή κείμενα ή γραμμές μπορεί να είναι θολά, ανάλογα με το έγγραφο. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σαρώσει.

  • Εάν επιλέξετε [Φωτογραφία (Γυαλιστερό)], οι εικόνες μπορεί να είναι φωτεινές.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).