Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς (Συνεχής Σάρωση)

Για να σαρώσετε πολλαπλά έγγραφα ως μια ενιαία εργασία, ενεργοποιήστε τη Συνεχή λειτουργία Σάρωσης.

Στη λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης, μπορείτε να σαρώσετε τα έγγραφά σας από το ADF ή από την επιφάνεια σάρωσης ή και από τα δύο μαζί.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Ορίστε το πρώτο φύλλο ενός εγγράφου στον ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Continuous Scan (Συνεχής σάρωση)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Συνεχής Σάρωση] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 5. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 6. Όταν εμφανίζεται η οθόνη [Παρακαλώ ορίστε το επόμενο έγγραφο], τοποθετείστε το επόμενο έγγραφο στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Σημείωση

  Εάν έχετε ορίσει το επόμενο έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, αφαιρέστε το έγγραφο από τη θέση που χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά.

 7. Πατήστε [Εκκίνηση Σάρωσης].

 8. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση όλων των συνόλων των εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο [Ολοκλήρωση Σάρωσης].