Καθορισμός ενός Μεγέθους Σάρωσης

Μπορείτε να καθορίσετε το κατάλληλο μέγεθος για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Ακολουθήστε τη διαδικασία στον παρακάτω πίνακα και πατήστε [Scan Size (Μέγεθος σάρωσης)].

  Μέθοδος σάρωσης

  Εμφάνιση στον πίνακα αφής και στις διαδικασίες λειτουργίας

  Σάρωση προς E-mail

  Καρτέλα [Βασικό] > [Μέγεθος Σάρωσης].

  Σάρωση προς Μνήμη USB

  Καρτέλα [Σάρωση Προς Μνήμη USB] > [Μέγεθος Σάρωσης]

  Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο

  Καρτέλα [Βασικό] > [Μέγεθος Σάρωσης].

 5. Επιλέξτε ένα μέγεθος.

  Υπόμνημα

  • Και ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και η επιφάνεια σάρωσης εγγράφου ανιχνεύουν αυτόματα τα ακόλουθα μεγέθη εγγράφων.

  Βάση

  Ανιχνεύσιμα μεγέθη

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Εάν ανιχνευθεί Legal14 στη σειρά Letter, η τιμή μεταξύ Legal13, Legal13,5 και Legal 14 που προσδιορίστηκε από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Auto detect Scan Size (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σάρωσης)] > [Legal Size (Μέγεθος Legal)] > ορίζεται ως Μέγεθος Σάρωσης.

  • Αν η συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει μέγεθος εγγράφου, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής μεγέθους σάρωσης.

  • Τα διαθέσιμα μεγέθη για προσαρμοσμένο μέγεθος είναι τα εξής.

   • ADF

    Πλάτος: 105 έως 297 mm (4,1 έως 11,7 ίντσες)

    Ύψος: 148 έως 432 mm (5,8 έως 17 ίντσες)

    *Για προσαρμοσμένα μεγέθη ύψους 210 mm (8,3 ίντσες) ή μεγαλύτερο, διατίθεται σάρωση διπλής όψης.

   • Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου

    Πλάτος: 20 έως 297 mm (0,8 έως 11,7 ίντσες)

    Ύψος: 30 έως 432 mm (1,2 έως 17 ίντσες)

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).