Σάρωση ενός Εγγράφου Διπλής Όψης (Σάρωση Διπλής Όψης)

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να σαρώσετε έγγραφα διπλής όψης.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε κανονικού μεγέθους απλό χαρτί. Η χρήση χαρτιού εκτός από το κανονικό μέγεθος απλού χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.

 • Για να σαρώσετε ένα έγγραφο διπλής όψης, τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Ακολουθήστε τη διαδικασία στον παρακάτω πίνακα για να πατήσετε [Duplex Scan (Διπλότυπη σάρωση)].

  Μέθοδος σάρωσης

  Εμφάνιση στον πίνακα αφής και στις διαδικασίες λειτουργίας

  Σάρωση προς E-mail

  Καρτέλα [Για προχωρημένους] > [Σάρωση Διπλής Όψης]

  Σάρωση προς Μνήμη USB

  Καρτέλα [Σάρωση Προς Μνήμη USB] > [Σάρωση Διπλής Όψης]

  Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο

  Καρτέλα [Βασικό] > [Σάρωση Διπλής Όψης]

 5. Επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).