Εξαγωγή ενός πιστοποιητικού

Μπορείτε να εξάγετε ένα πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα.

Για λειτουργίες που επικοινωνούν με SSL/TLS, απαιτείται μια διαδικασία για την αξιοπιστία του εξαγόμενου πιστοποιητικού στον υπολογιστή.

Εισάγετε το εξαγόμενο πιστοποιητικό αυτής της συσκευής στον αξιόπιστο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή για να καταστήσετε το πιστοποιητικό αξιόπιστο.

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής.

  Πώς να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα

  Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Κάντε κλικ στο [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 4. Επιλέξτε [Network (Δίκτυο)] > [Security (Ασφάλεια)] > [SSL/TLS (SSL/TLS)].

 5. Επιλέξτε [Export Certificate (Εξαγωγή πιστοποιητικού)] για να εξάγετε ένα πιστοποιητικό.

  Υπόμνημα

  Μπορείτε να εξάγετε ένα πιστοποιητικό σε μορφή PEM.