Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό διαχειριστή αυτής της συσκευής από την Ιστοσελίδα. Ο κωδικός διαχειριστή που ορίζεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση από την Ιστοσελίδα ή στον πίνακα χειριστή.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Management] > [New Admin Password].

 5. Εισαγάγετε έναν καινούργιο κωδικό στο [New Password].

  Υπόμνημα

  • Μπορείτε να εισάγετε 6 έως 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για τον κωδικό.

  • Για τον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 6. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό στο [New Admin Password (Verify)].

  Ο κωδικός δεν εμφανίζεται. Γράψτε τον κωδικό και φυλάξτε το σε ένα ασφαλές μέρος.

 7. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Υπόμνημα

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε την συσκευή. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε ως διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο κωδικό.