Έλεγχος της Κατάστασης Αυτής της Συσκευής με τη Χρήση SNMPv3

Εάν χρησιμοποιείτε έναν διαχειριστή SNMP που υποστηρίζει SNMPv3, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τη διαχείριση της συσκευής με SNMP.

  1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

  2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

  3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

  4. Επιλέξτε [Network] > [SNMP] > [Settings].

  5. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  6. Κάντε κλικ στο [Submit].

    Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Υπόμνημα

Ένας πράκτορας SNMP υλοποιείται. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής με έναν εμπορικά διαθέσιμο πράκτορα SNMP. Για το MIB στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα "Λογισμικό DVD-ROM", και ελέγξτε το αρχείο "README" στο φάκελο [Διάφορα] > [MIB Αρχεία].